اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 324
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: جمعه 06 1398
جمعه 06 1398

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

دسته بندی: اطلاعات, اعضاء کنسرسیوم

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت (کنسرسیوم) پترو موند کارن (سهامی خاص)
به شماره ثبت ۴۲۹۵۴۷ به شناسه ملی به شماره ۱۰۳۲۰۸۱۷۹۰۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در روز چهارشنبه رأس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ در محل دفتر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران به نشانی: تهران، خیابان مفتح شمالی، خیابان نقدی، پلاک ۱۰ ، طبقه اول ، واحد یک تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بشرح زیر اعلام می گردد.
۱. استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی مربوطه به عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۷
۲. تصویب صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۷
۳. انتخاب بازرسین و تعیین حق الزحمه بازرس
۴. تعیین روزنامه کثیر الانتشار
۵. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.
مقام دعوت کننده: هیئت مدیره
برای داتلود آگهی روی لینک زیر کلیک کنید:
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1001
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: یکشنبه 05 1396
یکشنبه 05 1396

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

دسته بندی: اطلاعات » اعضاء کنسرسیوم

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت (کنسرسیوم) پترو موند کارن (سهامی خاص)

به شماره ثبت 429547 به شناسه ملی به شماره 10320817900
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در روز چهارشنبه رأس ساعت 14:00 مورخ 1396/06/01 در محل دفتر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران به نشانی: تهران، خیابان مفتح شمالی، خیابان نقدی، پلاک 10، طبقه اول، واحد یک تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به شرح ذیل اعلام می گردد:
1. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال منتهی به پایان اسفند ماه 1395
2. تصویب صورتهای مالی و عملکرد سال منتهی به پایان اسفند ماه 1395
3. انتخاب بازرسین و تعیین حق الزحمه بازرس
4. تعیین روزنامه کثیرالانتشار
5. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.
مقام دعوت کننده: هیئت مدیره
آگهی مجمع 1396/06/01
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 257
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: جمعه 06 1398
جمعه 06 1398

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

دسته بندی: اطلاعات, اعضاء کنسرسیوم

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت (کنسرسیوم) پترو موند کارن (سهامی خاص)
به شماره ثبت ۴۲۹۵۴۷ به شناسه ملی به شماره ۱۰۳۲۰۸۱۷۹۰۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در روز چهارشنبه رأس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ در محل دفتر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران به نشانی: تهران، خیابان مفتح شمالی، خیابان نقدی، پلاک ۱۰ ، طبقه اول ، واحد یک تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بشرح زیر اعلام می گردد.
۱. استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی مربوطه به عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۷
۲. تصویب صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۷
۳. انتخاب بازرسین و تعیین حق الزحمه بازرس
۴. تعیین روزنامه کثیر الانتشار
۵. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.
مقام دعوت کننده: هیئت مدیره
 
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1128
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: یکشنبه 12 1395
یکشنبه 12 1395

روابط اقتصادي ایران و اندونزی

دسته بندی: اطلاعات

روابط اقتصاديایران و اندونزی

براساس نوشتارهای تاریخی، یکی از مقاصد تجار ایرانی طی سالیان گذشته، جزیره جاوه بوده است. وجود برخی از واژه های فارسی در زبان اندونزیایی (بهاسا) نیز بر وجود مراودات مستمر میان ایرانیان و اهالی شبه جزیره جاوه می باشد....

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1118
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: شنبه 04 1395
شنبه 04 1395

آگهی مجمع سالیانه

دسته بندی: اطلاعات » اعضاء کنسرسیوم

آگهی مجمع سالیانه کنسرسیوم پتروموند کارن
آگهی مجمع سالیانه کنسرسیوم پتروموند کارن
صفحه قبل صفحه بعد